دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب وکار

png sign

در ابتدا باید ذکر کنیم که متاسفانه از موارد بسیار مهمی که در تجارت محصول در جهان می تواند به خوبی باعث رشد و ارتقا و به عبارت دیگر در حال حاضر دیگر بدون آن نمی توان به خوبی مسیر تجارت را به صورت حرفه ای ادامه داد دیجیتال مارکتینگ می باشد که در شرکت ها و محصولات ایرانی به خوبی در نظر گرفته نمی شود و یا به صورت اصولی پیاده سازی نمی شود .
دیجیتال مارکتینگ در تیم کهشینو تعبیر و تفسیر جدیدی دارد و مانند
بقیه بخش ها نوآوری و خلاقیت در صدر آن قرار دارد.

B

همان طور که دیجیتال مارکتینگ امر بسیار مهمی در رشد و توسعه
کسب و کار ها دارد و در عصر حاضر امر بسیار ضروری می باشد اما
اقدامات اشتباه می تواند در این مورد می تواند در جهت عکس رشد
تجارت و کسب کار شما عمل کند،کهشینو با تجربه موجود خود می تواند بهترین گزینه برای رشد کسب و کار و تجارت شما در حوزه تخصصی دیجیتال مارکتینگ باشد.
بخشی از خدماتی که کهشینو در این بخش قصد ارائه آن ها رادارد عبارتند از : بازار سازی دیجیتال ،کانتنت مارکتینگ و مارکتینگ محتوایی،ویدیو مارکتینگ،دیجیتال برندینگ و برند سازی اینترنتی،طراحی انواع دیجیتال پوستر ها و بسیاری خدمات دیگر در این حوزه.